Doświadczenie

W okresie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wyznaczyłem sobie cel w postaci stworzenia własnej kancelarii sądowej. Już w okresie studiów zdobywałem doświadczenie w renomowanych kancelariach prawniczych (brytyjska kancelaria Nabarro Nathanson) równocześnie publikując w prasie prawniczej.

W 2010 roku obroniłem pracę doktorską pod tytułem „Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód”. Praca ta została opublikowana przez wydawnictwo LexisNexis (II wydanie książki opublikowane w 2014 r).

Promotorem pracy był prof. dr hab Tadeusz Ereciński (Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego).

Od 1996 roku jestem wykładowcą akademickim.

Aplikację adwokacką odbyłem pod patronatem adwokat Zofii Sierpińskiej- Dubois oraz Jolanty Wolff (praktyka w zakresie prawa karnego).

W tym czasie współpracowałem także z kancelarią adwokacką Barbary Adynowskiej specjalizującej się w prawie rodzinnym.

W latach 1997-99 pracowałem w kancelarii „Pociej &Dubois” – tu nabyłem doświadczenia w prawie gospodarczym.

W 2001 roku założyłem własną kancelarię. Równocześnie prowadziłem działalność w formie spółki adwokackiej z adw. Jolantą Wolff a następnie z adw. Dominiką Gładki.

Od 2010 roku prowadzę wyłącznie własną kancelarię adwokacką. Zdobyte wszechstronne doświadczenie prawnicze pozwoliło mi na wyspecjalizowanie się w prawie rodzinnym i cywilnym.

Prowadzę szkolenia dla adwokatów, aplikantów adwokackich a także innych grup zawodowych.

Pełniłem funkcję sędziego – w sądzie dyscyplinarnym Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2009-2011 byłem członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości. Ukończyłem Szkołe Prawa Angielskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Jestem autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego.

Jako ekspert z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa rodzinnego byłem zapraszany na szkolenia sędziów organizowane przez Stowarzyszenie Iustitia. Występowałem przed sądem londyńskim jako specjalista z zakresu prawa polskiego.

Jestem zapraszany do programów telewizyjnych i radiowych w charakterze eksperta.

Znam biegle język angielski i portugalski.