WYKORZYSTANIE NAGRAŃ I PODSŁUCHÓW W PROCESIE CYWILNYM

“Chciałabym założyć sprawę rozwodową gdyż mąż mnie poniża, wyzywa, etc. Mam nagranie rozmowy telefonicznej w czasie której mąż mnie poniżał. Rozmowę nagrałam na telefon bez wiedzy męża. Chciałabym wykorzystać nagranie jako dowód w sprawie obciążający męża winą za rozpad małżeństwa. Czy taki dowód może być dopuszczony przez sąd?”

Odpowiada mec. Marcin Mikołaj Cieśliński

więcej

JURYSDYKCJA KRAJOWA W SPRAWACH O DZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO, GDY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST W POLSCE

Jestem obywatelem polskim, ale przez ostatnie lata zamieszkiwałem w Niemczech. Rozwiodłem się niedawno z żoną i chciałbym teraz podzielić wspólny majątek do którego należy również nieruchomość położona w Polsce. Czy sprawa podlega sądowi polskiemu czy niemieckiemu?

Odpowiada mec. Karolina Gierdal
więcej

Czy ubezpieczyciel zwróci wydatki na samochód zastępczy?

Uległem wypadkowi samochodowemu. Samochód jest w serwisie a ja poruszam się samochodem wynajętym. Nie prowadzę działalności gospodarczej więc ubezpieczyciel odmówił mi pokrycia kosztów wynajmu samochodu argumentując, ze mogę korzystać z komunikacji zbiorowej lub samochodu żony. Czy ubezpieczyciel ma rację?

Odpowiada mec. Marcin Mikołaj Cieśliński

więcej